Ładowanie...

Slovensky

Celé územie je rozdelené podľa funkcií. Začínajúc od južnej prednej strany – pozdĺž parkovísk sa striedajú skupiny stánkov a obchodné pavilóny obklopujúce tržnicu, ktoré súčasne tvoria uzavreté priečelie a oddeľujú priestor od cesty. Ich súčasťou sú zdôraznené vstupné ozdobné brány, cez ktoré sa vchádza na tržnicu a pri ktorých sa predpokladá umiestnenie mapy tržnice a informácií nevyhnutných pre orientáciu peších návštevníkov. Tieto objekty, tvoriace fasádu tržnice, postupne diferencujú škálu celého komplexu.
Od východnej fasády ďalej plánujeme pavilóny obchodu a služieb spolu s gastronomickými službami, ku ktorým patria kaviarne s terasami, ktoré budú slúžiť aj pre potreby rekreačného územia rozprestierajúceho sa pozdĺž násypu rieky Dunajec, ktoré môže byť v budúcnosti obhospodarované a prepojené s celým projektom.
V komplexe sa nachádza viac objektov v podobe prestrešeného obchodno-výstavného námestia slúžiaceho pre potreby organizovania najrôznejších veľtrhov a výstav. Stredom tržnice v smere východ – západ vedie dopravná os. Po jej severnej strane budú umiestnené ďalšie skupiny stánkov, v severovýchodnom rohu pribudne „zvierací trh” s vlastným parkoviskom prispôsobeným pre vozidlá so zázemím.   
Na hlavných kompozičných osiach tržnice, sever – juh a východ – západ, sú umiestnené neveľké námestíčka plánované ako tématické námestia: námestie kováčov, textilné námestie, námestie umelcov.

Co u nas nowego
Słoneczna sobota i pełne alejki (galeria zdjęć)
Aby w przedostatnią majową sobotę dotrzeć na nasz jarmark, kierowcy musieli chwilę poczekać, a piesi - przeciskać się pełną kwiatów, sadzonek, owoców i warzyw ulicą Targową. Piękna, słoneczna pogoda od rana na najpiękniejsze polskie targowisko ściągała tłumy gości. Polskich i słowackich.
Jarmark w majowym słońcu (galeria zdjęć)
Tradycyjnie w czwartek zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć z najpiękniejszego w Polsce jarmarku. Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła w trzeci majowy czwartek naszym gościom i kupcom.
Takie soboty lubimy. Alejki pełne gości (galeria zdjęć)
Po dobrym czwartku - świetna sobota. Na takie, jak dzisiejszy, jarmarki, nasi kupcy nie narzekają.
^