Ładowanie...

Slovensky

Celé územie je rozdelené podľa funkcií. Začínajúc od južnej prednej strany – pozdĺž parkovísk sa striedajú skupiny stánkov a obchodné pavilóny obklopujúce tržnicu, ktoré súčasne tvoria uzavreté priečelie a oddeľujú priestor od cesty. Ich súčasťou sú zdôraznené vstupné ozdobné brány, cez ktoré sa vchádza na tržnicu a pri ktorých sa predpokladá umiestnenie mapy tržnice a informácií nevyhnutných pre orientáciu peších návštevníkov. Tieto objekty, tvoriace fasádu tržnice, postupne diferencujú škálu celého komplexu.
Od východnej fasády ďalej plánujeme pavilóny obchodu a služieb spolu s gastronomickými službami, ku ktorým patria kaviarne s terasami, ktoré budú slúžiť aj pre potreby rekreačného územia rozprestierajúceho sa pozdĺž násypu rieky Dunajec, ktoré môže byť v budúcnosti obhospodarované a prepojené s celým projektom.
V komplexe sa nachádza viac objektov v podobe prestrešeného obchodno-výstavného námestia slúžiaceho pre potreby organizovania najrôznejších veľtrhov a výstav. Stredom tržnice v smere východ – západ vedie dopravná os. Po jej severnej strane budú umiestnené ďalšie skupiny stánkov, v severovýchodnom rohu pribudne „zvierací trh” s vlastným parkoviskom prispôsobeným pre vozidlá so zázemím.   
Na hlavných kompozičných osiach tržnice, sever – juh a východ – západ, sú umiestnené neveľké námestíčka plánované ako tématické námestia: námestie kováčov, textilné námestie, námestie umelcov.

Co u nas nowego
Niepokój o słowackiego klienta (galeria zdjęć)
Turystów z całej Polski i słowackich gości - a więc naszych głównych klientów - trochę na nasz jarmark w drugą lipcową sobotę przyjechało, niemniej o takiej ich liczbie, jak przed pandemią koronawirusa trudno marzyć. Wśród naszych kupców pojawiły się też pogłoski o możliwości ponownego zamknięcia granicy przez naszych południowych sąsiadów. Na razie na szczęście to tylko pogłoski.
Jarmark w lipcowym słońcu (galeria zdjęć)
Drugi czwartek lipca za nami. Pogoda znów się udała - pracowaliśmy w pięknym, lipcowym słońcu. To natomiast, czy dzień uśmiechnął się do naszych kupców - będzie wiadomo po podliczeniu dzisiejszych utargów, choć oczywiście na powrót do normalności i sytuacji sprzed pandemii długo nam jeszcze przyjdzie poczekać.
Kolejny jarmark w dobie pandemii (galeria zdjęć)
Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że jarmark dziś całkiem spory. To jednak tylko pierwsze wrażenie, gdy dzisiejsze zdjęcia porówna się z tymi wykonanymi w pierwsze lipcowe soboty w ubiegłych latach.
^