Ładowanie...

Slovensky

Celé územie je rozdelené podľa funkcií. Začínajúc od južnej prednej strany – pozdĺž parkovísk sa striedajú skupiny stánkov a obchodné pavilóny obklopujúce tržnicu, ktoré súčasne tvoria uzavreté priečelie a oddeľujú priestor od cesty. Ich súčasťou sú zdôraznené vstupné ozdobné brány, cez ktoré sa vchádza na tržnicu a pri ktorých sa predpokladá umiestnenie mapy tržnice a informácií nevyhnutných pre orientáciu peších návštevníkov. Tieto objekty, tvoriace fasádu tržnice, postupne diferencujú škálu celého komplexu.
Od východnej fasády ďalej plánujeme pavilóny obchodu a služieb spolu s gastronomickými službami, ku ktorým patria kaviarne s terasami, ktoré budú slúžiť aj pre potreby rekreačného územia rozprestierajúceho sa pozdĺž násypu rieky Dunajec, ktoré môže byť v budúcnosti obhospodarované a prepojené s celým projektom.
V komplexe sa nachádza viac objektov v podobe prestrešeného obchodno-výstavného námestia slúžiaceho pre potreby organizovania najrôznejších veľtrhov a výstav. Stredom tržnice v smere východ – západ vedie dopravná os. Po jej severnej strane budú umiestnené ďalšie skupiny stánkov, v severovýchodnom rohu pribudne „zvierací trh” s vlastným parkoviskom prispôsobeným pre vozidlá so zázemím.   
Na hlavných kompozičných osiach tržnice, sever – juh a východ – západ, sú umiestnené neveľké námestíčka plánované ako tématické námestia: námestie kováčov, textilné námestie, námestie umelcov.

Co u nas nowego
Sobota jak marzenie (galeria zdjęć)
Południowy parking pełny, ulicą Targową trudno przejść, goście polscy i słowaccy tak w głównych, jak i w bocznych alejkach. Jeżeli strasząca nas od rana pogoda psikusa nie spłata, to na przedostatnią majową sobotę nikt z naszych kupców nie powinien narzekać.
Dobra passa trwa (galeria zdjęć)
O odrabianiu strat poniesionych w czasie pandemii nikt z nas oczywiście nie marzy, niemniej nasz jarmark znowu - jak przed laty - tętni życiem.
Powrót do przeszłości (galeria zdjęć)
Alejki pełne gości, gwar, język słowacki mieszający się z polskim i korki przy wjeździe - nasz jarmark w drugą sobotę maja wreszcie taki, jak przed laty.
^