Ładowanie...

Slovensky

Celé územie je rozdelené podľa funkcií. Začínajúc od južnej prednej strany – pozdĺž parkovísk sa striedajú skupiny stánkov a obchodné pavilóny obklopujúce tržnicu, ktoré súčasne tvoria uzavreté priečelie a oddeľujú priestor od cesty. Ich súčasťou sú zdôraznené vstupné ozdobné brány, cez ktoré sa vchádza na tržnicu a pri ktorých sa predpokladá umiestnenie mapy tržnice a informácií nevyhnutných pre orientáciu peších návštevníkov. Tieto objekty, tvoriace fasádu tržnice, postupne diferencujú škálu celého komplexu.
Od východnej fasády ďalej plánujeme pavilóny obchodu a služieb spolu s gastronomickými službami, ku ktorým patria kaviarne s terasami, ktoré budú slúžiť aj pre potreby rekreačného územia rozprestierajúceho sa pozdĺž násypu rieky Dunajec, ktoré môže byť v budúcnosti obhospodarované a prepojené s celým projektom.
V komplexe sa nachádza viac objektov v podobe prestrešeného obchodno-výstavného námestia slúžiaceho pre potreby organizovania najrôznejších veľtrhov a výstav. Stredom tržnice v smere východ – západ vedie dopravná os. Po jej severnej strane budú umiestnené ďalšie skupiny stánkov, v severovýchodnom rohu pribudne „zvierací trh” s vlastným parkoviskom prispôsobeným pre vozidlá so zázemím.   
Na hlavných kompozičných osiach tržnice, sever – juh a východ – západ, sú umiestnené neveľké námestíčka plánované ako tématické námestia: námestie kováčov, textilné námestie, námestie umelcov.

Co u nas nowego
Wakacje powoli się kończą (galeria zdjęć)
Choć dzisiejszy poranek optymistycznie nie nastrajał i na tłumy gości na naszym targu się nie zanosiło, w południe sytuacja była diametralnie różna, a przed 13 aż do ronda Ofiar Katynia i dalej, na Waksmundzkiej tworzyły się już korki powracających z jarmarku samochodów.
Upał nie odpuszcza (galeria zdjęć)
Choć najpiękniejszy w Polsce jarmark w słońcu wygląda jeszcze piękniej, nie mielibyśmy nic przeciwko temu, by to słońce grzało troszeczkę słabiej.
Upał przestraszył gości (galeria zdjęć)
Nie mieliśmy dziś powodu do radości. 30-stopniowy upał wystraszył gości, a i naszym kupcom dobrze dał się we znaki.
DOJAZD DO TARGOWICY
^