Ładowanie...

Slovensky

Celé územie je rozdelené podľa funkcií. Začínajúc od južnej prednej strany – pozdĺž parkovísk sa striedajú skupiny stánkov a obchodné pavilóny obklopujúce tržnicu, ktoré súčasne tvoria uzavreté priečelie a oddeľujú priestor od cesty. Ich súčasťou sú zdôraznené vstupné ozdobné brány, cez ktoré sa vchádza na tržnicu a pri ktorých sa predpokladá umiestnenie mapy tržnice a informácií nevyhnutných pre orientáciu peších návštevníkov. Tieto objekty, tvoriace fasádu tržnice, postupne diferencujú škálu celého komplexu.
Od východnej fasády ďalej plánujeme pavilóny obchodu a služieb spolu s gastronomickými službami, ku ktorým patria kaviarne s terasami, ktoré budú slúžiť aj pre potreby rekreačného územia rozprestierajúceho sa pozdĺž násypu rieky Dunajec, ktoré môže byť v budúcnosti obhospodarované a prepojené s celým projektom.
V komplexe sa nachádza viac objektov v podobe prestrešeného obchodno-výstavného námestia slúžiaceho pre potreby organizovania najrôznejších veľtrhov a výstav. Stredom tržnice v smere východ – západ vedie dopravná os. Po jej severnej strane budú umiestnené ďalšie skupiny stánkov, v severovýchodnom rohu pribudne „zvierací trh” s vlastným parkoviskom prispôsobeným pre vozidlá so zázemím.   
Na hlavných kompozičných osiach tržnice, sever – juh a východ – západ, sú umiestnené neveľké námestíčka plánované ako tématické námestia: námestie kováčov, textilné námestie, námestie umelcov.

Co u nas nowego
Bez deszczu i z żołnierzami (galeria zdjęć)
Jutro - według kalendarza - pierwszy dzień jesieni, my natomiast z utęsknieniem wyczekujemy jesiennego sezonu handlowego.
Jesienny sezon za pasem (galeria zdjęć)
Coraz więcej na naszym jarmarku zniczy i wiązanek, co oznacza, że sezon jesienny zbliża się wielkimi krokami, a nasi goście myślą już o 1 listopada. Dziś znowu ich nie brakowało.
Słowaccy goście nie zawiedli (galeria zdjęć)
Dziś Matki Boskiej Bolesnej, patronki Słowacji, a więc święto u naszych południowych sąsiadów. I tak, jak się spodziewaliśmy, słowackich gości na naszym jarmarku naprawdę sporo.
^