Ładowanie...

Slovensky

Celé územie je rozdelené podľa funkcií. Začínajúc od južnej prednej strany – pozdĺž parkovísk sa striedajú skupiny stánkov a obchodné pavilóny obklopujúce tržnicu, ktoré súčasne tvoria uzavreté priečelie a oddeľujú priestor od cesty. Ich súčasťou sú zdôraznené vstupné ozdobné brány, cez ktoré sa vchádza na tržnicu a pri ktorých sa predpokladá umiestnenie mapy tržnice a informácií nevyhnutných pre orientáciu peších návštevníkov. Tieto objekty, tvoriace fasádu tržnice, postupne diferencujú škálu celého komplexu.
Od východnej fasády ďalej plánujeme pavilóny obchodu a služieb spolu s gastronomickými službami, ku ktorým patria kaviarne s terasami, ktoré budú slúžiť aj pre potreby rekreačného územia rozprestierajúceho sa pozdĺž násypu rieky Dunajec, ktoré môže byť v budúcnosti obhospodarované a prepojené s celým projektom.
V komplexe sa nachádza viac objektov v podobe prestrešeného obchodno-výstavného námestia slúžiaceho pre potreby organizovania najrôznejších veľtrhov a výstav. Stredom tržnice v smere východ – západ vedie dopravná os. Po jej severnej strane budú umiestnené ďalšie skupiny stánkov, v severovýchodnom rohu pribudne „zvierací trh” s vlastným parkoviskom prispôsobeným pre vozidlá so zázemím.   
Na hlavných kompozičných osiach tržnice, sever – juh a východ – západ, sú umiestnené neveľké námestíčka plánované ako tématické námestia: námestie kováčov, textilné námestie, námestie umelcov.

Co u nas nowego
Styczeń prawie za nami (galeria zdjęć)
Pierwszy miesiąc słabszego pod względem gości czasu zimowego prawie za nami, niebawem krótki luty, a w marcu powoli zaczniemy wyglądać już wiosennego sezonu handlowego.
Jarmark w bieli (galeria zdjęć)
No i doczekaliśmy się prawdziwej zimy. Najpiękniejszy w Polsce jarmark w śnieżnej bieli, i choć gości rano niezbyt wielu, to jednak z godziny na godzinę ich przybywa.
Druga sobota w styczniu (galeria zdjęć)
Po nieciekawym ze względu na liczbę gości czwartku, na którą zapewne spory wpływ miała fatalna pogoda, dziś w alejkach znów klienci, a i aura psikusów nie robi.
^